Szczegóły dotyczące produktu

Zastosowanie na zewnątrz
Powierzchnie podłoża mineralne
Czas schnięcia 24 godziny
Wydajność 75m2 (wydajność z wiadra)
Rozcieńczalnik woda
Opakowania 15 KG
Narzędzia pędzel i wałek
Ilość kolorów 42

Valspar Pro uniwersalny grunt pod tynki to produkt na bazie dyspersji sztucznej żywicy, w wersji barwionej w ramach oferowanej kolorystyki tynków Valspar Pro. Wzmacnia przyczepność i wyrównuje chłonność. Wodorozcieńczalny, o neutralnym zapachu.

Przygotowanie podłoża

  • Podłoże powinno być nośne, czyste, suche, bez plam, pyłu i wykwitów solnych lub biologicznych.
  • Podłoża o słabej przyczepności takie jak np. odspojone tynki i powłoki malarskie należy usunąć.
  • Nierówności podłoża należy wyrównać za pomocą odpowiedniej szpachli.
  • Grunt może być nakładany na nowe podłoża mineralne po min. 28 dniach od ich wykonania.

Nakładanie

  • Bezpośrednio przed nakładaniem produkt należy wymieszać przy użyciu wolnych obrotów mieszarki w celu ujednolicenia konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może prowadzić do nadmiernego napowietrzenia gruntu.
  • Nałożyć jedną warstwę gruntu na podłoże za pomocą pędzla lub wałka.
  • Czas schnięcia nałożonego gruntu wynosi 24 godziny.

Mycie narzędzi, utylizacja pozostałości produktu i opakowań

  • Narzędzia używane do gruntowania należy umyć w wodzie z mydłem. Zachlapania należy natychmiast usunąć za pomocą wilgotnej ścierki.
  • Produkt należy przechowywać w wydzielonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, stojących pionowo pojemnikach. Składować w temperaturze od +5°C do +25°C.
  • Prosimy o odpowiedzialną utylizację produktu. Pozostałości produktu należy dostarczyć do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Gruntu nie należy wprowadzać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

*NCS – Natural Colour System®© jest własnością NCS Colour AB, Sztokholm 2020. Użytkowanie dozwolone tylko dla posiadaczy licencji. Kolory prezentowane na ekranach monitorów mogą się różnić od oryginalnych. Zalecamy używać oryginalnego Wzornika NCS, aby uzyskać odpowiednie odwzorowanie.