Szczegóły dotyczące produktu

Zastosowanie na zewnątrz
Powierzchnie podłoża mineralne
Czas schnięcia 24 godziny
Wydajność 10m2 (wydajność z wiadra)
Faktura baranek 1,5mm
Rozcieńczalnik woda
Opakowania 25 KG
Narzędzia paca
Ilość kolorów 42

Valspar Pro tynk silikonowy to gotowa masa tynkarska przeznaczona do stosowania na podłożach mineralnych na zewnątrz pomieszczeń. Można go również nakładać na podłoża pokryte dobrze związanymi powłokami farb. Dzięki specjalnej formule tynk jest łatwy w nakładaniu i zacieraniu, a praca przy jego użyciu przebiega szybko i sprawnie.

Zawartość spoiwa silikonowego sprawia, że tynk świetnie się sprawdzi na fasadach wystawionych na ekstremalne warunki pogodowe oraz zanieczyszczenia atmosferyczne. Tworzy on aktywną membranę, która umożliwia samoosuszanie się muru, zapewniając jednocześnie pełną ochronę przed wnikaniem wody czy zanieczyszczeń. Dzięki efektowi hydrofobowemu woda spływa po powierzchni tynku zbierając zabrudzenia, a powłoka zachowuje zdolność do samooczyszczenia.

 

Przygotowanie podłoża

 • Podłoże powinno być nośne, czyste, suche, bez plam, pyłu i wykwitów solnych lub biologicznych.
 • Podłoża o słabej przyczepności takie jak np. odspojone tynki i powłoki malarskie należy usunąć.
 • Nierówności podłoża należy wyrównać za pomocą odpowiedniej szpachli.
 • Tynk może być nakładany na nowe podłoża mineralne po min. 28 dniach od ich wykonania.
 • Podłoże należy zagruntować uniwersalnym gruntem pod tynki marki Valspar Pro na min. 24 godziny przed nałożeniem tynku.
 • W celu uzyskania najlepszego efektu kolorystycznego należy stosować grunt w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

Nakładanie

 • Bezpośrednio przed nakładaniem produkt należy wymieszać przy użyciu wolnych obrotów mieszarki w celu ujednolicenia konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może prowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.
 • Tynk nałożyć na podłoże równomierną warstwą, na grubość ziarna, przy użyciu pacy wykonanej ze stali nierdzewnej. Następnie, używając pacy plastikowej, należy ukształtować strukturę baranka, zacierając nałożony tynk ruchami kolistymi w jednym kierunku.
 • Prace na jednej powierzchni należy wykonywać produktami z tej samej partii produkcyjnej, pracując bez przerw, łącząc obszary robocze metodą mokre na mokre.
 • Czas schnięcia nałożonego tynku wynosi min. 24 godziny.

Mycie narzędzi, utylizacja pozostałości produktu i opakowań

 • Narzędzia używane do tynkowania należy umyć w wodzie z mydłem.
 • Zachlapania należy natychmiast usunąć za pomocą wilgotnej ścierki.
 • Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt należy przechowywać w wydzielonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, stojących pionowo pojemnikach. Składować w temperaturze od +5°C do +25°C.
 • Postępowanie z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po produkcie: przekazać do najbliższego Punktu Zbiórki Opakowań po środkach niebezpiecznych; pozostałości produktu nie usuwać do kanalizacji i cieków wodnych.

*NCS – Natural Colour System®© jest własnością NCS Colour AB, Sztokholm 2020. Użytkowanie dozwolone tylko dla posiadaczy licencji. Kolory prezentowane na ekranach monitorów mogą się różnić od oryginalnych. Zalecamy używać oryginalnego Wzornika NCS, aby uzyskać odpowiednie odwzorowanie.