Szczegóły dotyczące produktu

Zastosowanie na zewnątrz
Powierzchnie cegły, beton, cement, kamień, tynk typu baranek (z dużym ziarnem)
Czas schnięcia Odporna na deszcz po 30 minutach
Wydajność 10 m²/L
Trwałość odporna na zabrudzenia
Rozcieńczalnik woda
Opakowania 5L, 10L
Wykończenie gładkie

Valspar Pro Farba fasadowa tworzy oddychającą, a jednocześnie wodoodporną powłokę. Dzięki temu zapewnia długotrwałe zabezpieczenie powierzchni, zapewniając ochronę przed deszczem i niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, nawet już w 30 minut od nałożenia.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha, wolna od pyłu, plam i wykwitów.
Należy naprawić wszystkie uszkodzenia podłoża, a luźne lub spękane powłoki farb usunąć.
Należy dokładnie usunąć ślady pleśni, glonów i alg.
Podłoże niemalowane lub chłonne należy przed malowaniem zagruntować za pomocą odpowiedniego podkładu.

Mycie narzędzi, utylizacja pozostałości produktu i opakowań
Z narzędzi używanych do malowania należy usunąć tak dużo farby jak to możliwe i następnie umyć je w wodzie z mydłem.
Prosimy o odpowiedzialną utylizację produktu. Pozostałości produktu należy dostarczyć do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Farby nie należy wprowadzać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.